Distributionstarif hos Naturgas Fyn er i strid med naturgasloven

Energitilsynet kan ikke nikke til foreløbig distributionstarif for Dalum Papir A/S anmeldt af Naturgas Fyn I/S

Naturgas Fyn I/S har d. 18. september 2002 anmeldt en foreløbig distributionstarif for Dalum Papir A/S. Tariffen er fastsat således, at kundens betaling ikke må overstige den omkostning, som ville have fundet sted hvis kunden selv havde stået for distributionen. Energitilsynet finder, at den foreløbige distributionstarif er afhængig af transportafstand og dermed i strid med naturgaslovens § 37, stk. 2.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018