DONG Energi-Service har rimeligt krav om måledata

Energitilsynet finder afgivelse af måledata på timebasis for rimeligt, da det er nødvendigt for DONGs allokering af gasmængder og for fakturering 

Naturgas Fyn I/S har klaget over, at der skal videregives måledata for deres slutkunde til DONG Energi-Service. Naturgas Fyn finder det urimeligt, at DONG kræver detaljeret information på timebasis om slutkunder, som ingen kundemæssig relation til DONG har. Energitilsynet finder afgivelse af måledata på timebasis for rimeligt, da det er nødvendigt for DONGs allokering af gasmængder og for fakturering iht. transportaftale.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018