DONG Faste Vilkår A/S: Efterregulering for 2004

Selskabets koncerninterne gaskøbskontrakt er ikke indgået på markedsbestemte vilkår

Selskabets koncerninterne gaskøbskontrakt er ikke indgået på markedsbestemte vilkår.

Energitilsynet godkender selskabets reguleringsregnskab for 2004, dog på det vilkår, at selskabet opsiger den gældende gaskøbskontrakt med henblik på at indgå kontrakt på markedsbestemte vilkår – koncernintern eller koncernekstern.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018