DONG Gas Distribution og DONG Storage lever op til krav om intern overvågning

Energitilsynet vurderer, at DONG for kalenderåret 2007 opfylder alle krav for intern overvågning 

Sekretariatet har vurderet DONG Gasdistribution og DONG Storage´s overholdelse af overvågningsprogram. For kalenderåret 2006 gav DONG et påbud efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8 vedrørende sikring af aftalernes indgåelse på markedsbestemte vilkår. Energitilsynet finder, at DONG for kalenderåret 2007, opfylder alle krav i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 om program for intern overvågning

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018