DONG Gas Distribution og DONG Storage lever op til overvågningsprogram

Energitilsynet har vurderet DONG Gasdistribution og DONG Storage’s overholdelse af overvågningsprogram, der skal sikre en reel adskillelse af distributions- og handelsselskabers aktiviteter

Energitilsynet har vurderet DONG Gasdistribution og DONG Storage’s overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Overvågningsprogrammet skal sikre en reel adskillelse af distributions- og handelsselskabers aktiviteter for derved at styrke konkurrencen blandt handelsselskaberne på det danske gasmarked. Energitilsynet vurderer, at Dong opholder kravene i overvågningsprogrammet

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018