DONG Gasdistribution and Storage overholder krav om intern overvågning

Intern overvågning: Energitilsynet finder, at DONG for kalenderåret 2007, opfylder alle krav i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 om program for intern overvågning

Sekretariatet har vurderet DONG Gasdistribution og DONG Storage´s overholdelse af overvågningsprogram. For kalenderåret 2006 gav DONG et påbud efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8 vedrørende sikring af aftalernes indgåelse på markedsbestemte vilkår. Energitilsynet finder, at DONG for kalenderåret 2007, opfylder alle krav i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 om program for intern overvågning

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018