DONG skal øge gennemsigtighed i tarifering

Energitilsynet finder ikke, at DONG lever op til lov om naturgasforsyning og pålægger DONG at offentliggøre uddybende oplysninger om tarifering og gebyrer

Energi Viborg og en række andre selskaber finder ikke, at DONG opfylder kravet om gennemsigtige priser og tariffer og har derfor indgivet klage over manglende gennemsigtighed i DONGs priser og vilkår for adgang til naturgasforsyningsnettet. Energitilsynet finder ikke, at DONG lever op til lov om naturgasforsyning § 7 stk. 4 og pålægger DONG at offentliggøre uddybende oplysninger om tarifering og gebyrer inden 3 måneder.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018