Effektiviseringskrav for naturgasdistributionsselskaber

Fra og med 2005 kan Energitilsynet fastsætte krav til effektivisering til naturgasdistributionsselskaberne i forhold til selskabernes effektiviseringspotentiale

Fra og med 2005 kan Energitilsynet fastsætte krav til effektivisering til naturgasdistributions-selskaberne i forhold til selskabernes effektiviseringspotentiale. Effektiviseringspotentialet fastlægges for reguleringsperioden 2005 alene ud fra sammenligninger med udenlandske selskaber.

Effektiviseringskravet fastsættes til 0 % og dette indgår i opgørelse og udmelding af selskabernes indtægtsrammer.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018