Efterregulering 2007 for HMN og DONG

Energitilsynets sekretariat har ved afgørelse af 20. januar 2009 foretaget efterregulering af de to forsyningspligtige naturgasselskaber, HNG Midt-Nord og Dong Energy Gasforsyning for reguleringsåret 2007

Energitilsynets sekretariat har ved afgørelse af 20. januar 2009 foretaget efterregulering af de to forsyningspligtige naturgasselskaber, HNG Midt-Nord og Dong Energy Gasforsyning for reguleringsåret 2007. Statoil Gazelle Forsyning A/S indgår med det indleverede reguleringsregnskab i selve benchmarkingen, men selve beregningen af Statoil Gazelle A/S’ tilladte overskud etc. Blev udskudt til en selvstændig undersøgelse af selskabet, fordi selskabet tilsyneladende har tabt en stor del af kunderne og fordi selskabet tilsyneladende ikke var i stand til at indkøbe naturgas til en fornuftig. 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018