Efterregulering af forsyningspligtige gasselskaber

Energitilsynet har truffet afgørelse i sagerne om efterregulering af forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 2007 – 2011 på baggrund af Energitilsynets godkendelse af rammenotat

Energitilsynet har tidligere truffet afgørelse om efterregulering af DONG for året 2007, ligesom Energitilsynet ligeledes har truffet afgørelse om efterregulering af HMN og NGF for året 2007. NGF har imidlertid påklaget denne afgørelse, og Energiklagenævnet har efterfølgende ophævet og hjemvist Energitilsynets afgørelse.

Ophævelsen af afgørelsen vedrørende NGF skyldtes blandt andet væsentlige mangler ved Energitilsynets reguleringsmetode, og da sekretariatet har anvendt samme metode i forbindelse med sine afgørelser
vedrørende efterreguleringen af DONG og HMN for året 2007, beslutter sekretariatet at genoptage disse afgørelser til fornyet vurdering. Sekretariatet vil derfor foretage en genvurdering af efterregulerings-afgørelsen vedrørende DONG for året 2007 i overensstemmelse med de af Energiklagenævnet anførte retningslinjer.

Se i øvrigt rammenotat for efterregulering af forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 2007 – 2011 her

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018