Efterregulering af forsyningspligtige naturgasselskaber

Energitilsynet har truffet afgørelse om efterregulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber for kalenderåret 2004

Energitilsynet har på mødet 26. juni 2006 truffet afgørelse om efterregulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber for kalenderåret 2004. Medio december har sekretariatet afsluttet efterregulering 2005 for de samme selskaber. 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018