Efterregulering af Statoil Gazelle Forsyning

Energitilsynet har foretaget en ekstraordinær undersøgelse af Statoil Gazelle Forsyning, fordi selskabet udviste en ringe effektivitet, og fordi selskabets gaspriser var meget høje

Alle forsyningspligtige naturgasselskaber er underlagt effektivitetsregulering, hvor selskaberne benchmarkes mod hinanden. I forbindelse med reguleringen for 2007 besluttede tilsynet at foretage en ekstraordinær undersøgelse af Statoil Gazelle Forsyning, fordi selskabet udviste en ringe effektivitet og fordi selskabets gaspriser var meget høje

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018