Endelig korrigeret indtægtsramme for 2018 for Evida Syd A/S

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om den endelige, korrigerede indtægtsramme for 2018.

Forsyningstilsynet fastsætter hvert år en endelig, korrigeret indtægtsramme for hvert naturgasdistributionsselskab på baggrund af selskabets aflagte reguleringsmæssige regnskab og reglerne i bekendtgørelse nr. 768 af 23. juni 2016 med senere ændringer om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. 19/07632