Energi E2 klager over betaling ved overleverance

Energitilsynet finder bl.a., at det er rimeligt, at der skal betales for yderligere kapacitetsanvendelse ved overskridelse af den reserverede transportkapacitet

Energi E2 A/S har klaget over krav fra HNG og Gastra A/S om betaling for E2’s overskridelse af sin reserverede transportkapacitet i systemerne. Til nogle af E2’s værker bliver der leveret fra to forskellige leverandører. ET finder bl.a., at det er rimeligt, at der skal betales for yderligere kapacitetsanvendelse ved overskridelse af den reserverede transportkapacitet, jf. NGFL § 37, stk. 2 og § 38.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018