Energinet.dk årsrapport 2009

Årsrapport godkendt, men Energinet.dk skal tilbageføre rådighedsbeløb

Energitilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinet.dks årsrapport for 2009. Energitilsynet besluttede samtidig, at Energinet.dk skal tilbageføre betaling af rådighedsbeløb til DONG Energy i årene 2008, 2009 og 2010 i det omfang det ikke kan godtgøres, at betalingen er en nødvendig omkostning i forhold til driften af Energinet.dk. Energitilsynet fører efter el- og naturgasforsyningslovene tilsyn med Energinet.dks opgørelse og disponering af overskud.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018