Energinet.dk certificeret som transmissionssystemoperatør

Energitilsynet har truffet endelig afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissions-systemoperatør for naturgas

Afgørelsen er truffet på baggrund af Kommissionens udtalelse vedrørende tilsynets foreløbige certificeringsafgørelse af den 31. oktober 2011.

Kommissionen udtrykker i denne enighed med tilsynets foreløbige afgørelse.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018