Energinet.dk lever op til overvågningsprogram

Energitilsynet finder, at Energinet.dk, for kalenderåret 2008 opfylder kravene for overvågningsprogrammet

Energitilsynet har vurderet Energinet.dk’s overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Energitilsynet har ikke tidligere truffet selvstændig afgørelse vedrørende Energinet.dk’s overvågningsprogram, men alene taget de tidligere års materiale til efterretning. Energitilsynet finder, at Energinet.dk, for kalenderåret 2008, opfylder kravene for overvågningsprogrammet

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018