Energinet.dk: Metode for ny infrastruktur i tarifferne

Energitilsynet har godkendt Energinet.dk’s allokeringsmetode for ny infrastruktur i tarifferne

Energitilsynet har godkendt Energinet.dk’s allokeringsmetode for ny infrastruktur i tarifferne.

Energitilsynet godkendte i 2013, at Energinet.dk indførte differentierede tariffer i det danske transmissionssystem for gas.

Det var et krav, at Energinet.dk efter en pilotperiode skulle anmelde en generel allokeringsmetode med afsæt i 2013-afgørelsens principper om, at allokeringen af den nye infrastruktur skulle afspejle brugernes anvendelse af systemet og den gavn, den ny infrastruktur giver markedet og det samlede system. Den godkendte nye allokeringsmetode fra 2016 afspejler disse principper.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018