Energinet.dk's årsrapport

Energitilsynet har ikke korrektioner til selskabets årsberetning for 2016

Denne sag drejer sig om Energitilsynets stillingtagen til Energinet.dk’s årsrapport og øvrige regnskaber for året 2016.

Energinet.dk har en central rolle på el- og gasmarkedet, og selskabets økonomiske situation og dispositioner er af stor vigtighed.

Energitilsynet besluttede at meddele Energinet.dk, at man ikke havde korrektioner til selskabets årsberetning for 2016 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018