Energinet.dk’s årsrapport 2013

Energitilsynet har ikke korrektioner til selskabets årsberetning for 2013

Denne sag drejer sig om Energitilsynets stillingtagen til Energinet.dk’s årsrapport og øvrige regnskaber for året 2013.

Energinet.dk har en central rolle på el- og gasmarkedet, og selskabets økonomiske situation og dispositioner er af stor vigtighed.

Energitilsynet besluttede at meddele Energinet.dk, at man ikke havde korrektioner til selskabets årsberetning for 2013. Energitilsynet besluttede også, at godkende en asymmetrisk treårig korrektion af Energinet.dk’s fejlagtige tilbageføring af akkumuleret overdækning på gasområdet.

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018