Energinet.dk's årsrapport 2014

Energitilsynet har ikke korrektioner til selskabets årsberetning for 2014

Denne sag drejer sig om Energitilsynets stillingtagen til Energinet.dk’s årsrapport og øvrige regnskaber for året 2014.

Energinet.dk har en central rolle på el- og gasmarkedet, og selskabets økonomiske situation og dispositioner er af stor vigtighed. Energitilsynet besluttede at meddele Energinet.dk, at man ikke havde korrektioner til selskabets årsberetning for 2014.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018