Energinet.dk’s kommercielle afbrydelighedskoncept

Energitilsynet har metodegodkendt en justering af det kommercielle afbrydeligheds-produkt

Energitilsynet har metodegodkendt en justering af det kommercielle afbrydeligheds-produkt, der er en del af Energinet.dk’s eksisterende forsyningssikkerhedsmodel.

Justeringen omhandler to afbrydelighedsprodukter Hyper3 og Hyper72. Hyper3 er udvidet til at omfatte svenske gasforbrugere – på samme vilkår som de danske, og omkostningerne til Hyper72 vil frem over blive allokeret til nødtariffen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018