Energinet.dk’s kommercielle balanceringsmodel

Energitilsynet har godkendt Energinet.dk’s kommercielle balanceringsmodel for det danske gastransmissionssystem

Energitilsynet har metodegodkendt Energinet.dk’s nye kommercielle balanceringsmodel for det danske gastransmissionssystem.

Der er introduceret en mere markedsbaseret balancering, hvor transportkunderne skal spille en mere aktiv rolle i at balancere det danske gassystem.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018