Energinet.dks årsrapport 2008

Energitilsynet har godkendt Energinet.dks årsrapport for 2008 uden bemærkninger

Energitilsynet har godkendt Energinet.dks årsrapport for 2008 uden bemærkninger – herunder opgørelse/ afvikling af differencer, gennemførelsen af tidligere pålæg, brug af samkøringsindtægter og behandling af skattemæssige over-/underskud. For at opfylde reguleringens krav fuldt ud vil selskabet fremadrettet fremlægge selvstændigt revidere regnskaber for hvert segment4/0720-0200-0087

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018