Energinet.dks årsrapport 2011

Energitilsynet har godkendt Energinet.dks årsrapport for 2011 uden korrektioner. Energitilsynet har endvidere besluttet, at man ikke kan godkende Energinet.dks forslag til metode for afvikling af akkumuleret overdækning på gassegmentet

Afgørelsen betyder, at den akkumulerede overdækning på gassegmentet skal afvikles over 3 år. Energitilsynet har samtidig tilkendegivet, at udgangspunktet for tilbageførsler af differencer efter den økonomiske regulerings hovedregel skal ske snarest muligt og senest i næstfølgende regnskabsår.

Hvis Energinet.dk ønsker en længere afviklingsperiode af en difference på gassegmentet skal dette i hvert tilfælde godkendes/forelægges Energitilsynet inden tariffastsættelsen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018