Energinet’s justering af kreditpolitik

Energitilsynet har metodegodkendt Energinet’s kreditpolitik på el- og gasområdet

Godkendelsen kommer efter at Energinet har anmeldt en justering af kreditpolitikken for transportkunder på gasområdet, de balanceansvarlige på elområdet og lagerkunderne på gasområdet.

Justeringen går ud på, at Energinet fremover foretager kreditvurdering og kreditopfølgning "in-house" i stedet for at tegne en kreditforsikring. Kriterierne for Energinet’s tildeling af kreditramme er uændrede.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018