Energinet.dk's årsrapport 2012

Energitilsynet har ikke korrektioner til Energinet.dk’s årsrapport 2012

Energinet.dk har en central rolle på el- og gasmarkedet, og selskabets økonomiske situation er af stor vigtighed, derfor forelægges sagen for Energitilsynet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018