Energitilsynet afviser anmodning fra HNG/Midt-Nord distribution

Energitilsynet har afvist en anmodning fra HNG/Midt-Nord distribution om en udvidelse af omkostningsrammen for 2008

HNG/Midt-Nord distribution har for Energitilsynet anmodet om en udvidelse af omkostningsrammen for 2008. Udvidelsen af omkostningsrammen er baseret på meromkostninger i forbindelse med nye krav om internt overvågningsprogram samt separat udsendelse af kundeblad. Energitilsynet finder, at anmodningen om godkendelse af udvidelse af omkostningsrammen ikke kan godkendes

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018