Energitilsynet godkender præferencetarif til gartnere

Energitilsynet har godkendt præferencetariffen for perioden 29.8.- 31.12.2001

DONG Naturgas A/S har d. 2.10.2001 anmodet om godkendelse af en præferencetarif til erhvervsgartnerkunder, som indebærer en væsentlig besparelse for mindre gartnerier. En revisionsrapport understreger vigtigheden af en økonomisk kompensation til erhvervsgartnerne i forhold til gaspriserne. Energitilsynet har godkendt præferencetariffen for perioden 29.8.- 31.12.2001 dog ikke fra 1.1. til 29.8. 2001

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018