Energitilsynet: Midlertidig godkendelse af præferencetarif til gartnere

Energitilsynet godkender præferencetariffen i perioden 1. 1.-31.12.2002 og forbeholder sig retten til at ændre i afgørelsen

Naturgas Fyn I/S har d. 9.10.2001 anmodet om godkendelse af etableringen af en præferencetarif for erhvervsgartnerkunder, som er anmeldt for perioden 1.8.2001 til 31.12.2002. Etableringen af præferencetariffen er ifølge selskabet nødvendig for at bevare erhvervsgartnerkunderne. Energitilsynet godkender kun etableringen i perioden 1. 1.-31.12.2002 og forbeholder sig retten til at ændre i afgørelsen

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018