Energitilsynet skal godkende selskabernes metoder for priser mv.

Metoderne til fastsættelse af transmissions– og distributionspriser skal godkendes af Energitilsynet med virkning fra 1.7.2004

Metoderne til fastsættelse af transmissions – og distributionspriser skal godkendes af Energitilsynet (ET) med virkning fra 1.7.2004. Metoderne skal anmeldes til ET og offentliggøres inden prisernes og vilkårenes ikrafttrædelse. Der blev sat en tidsfrist til 23.9.2004 for anmeldelse af metoder. Der blev givet midlertidige godkendelser til selskaberne, som havde anmeldt deres metoder rettidigt.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018