Energitilsynet tager ikke klage over tariffer til følge

Klage over HNG Midt-Nords distributions-tariffer. I Energitilsynets afgørelse af 3. november 2006 blev Varpelev Tomater A/S' klage ikke taget til følge

Klage over HNG Midt-Nords distributions-tariffer. I Energitilsynets afgørelse af 3. november 2006 blev Varpelev Tomater A/S' klage ikke taget til følge

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018