Energitilsynets arbejdsprogram på naturgasområdet

Energitilsynet har udarbejdet et arbejdsprogram, som beskriver hovedopgaver på naturgasområdet

Det er en central opgave for Energitilsynet at gennemførelsen af markedsåbningen sker hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med lovgiverens intentioner. Et arbejdsprogram er udarbejdet, som beskriver de hovedopgaver på naturgasområdet, som Energitilsynet prioriterer. Formålet med arbejdsprogrammet er at øge omverdenens kendskab til tilsynets arbejde og at give interessenter mulighed for at forstå og påvirke prioriteringen af opgaverne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018