Evida - Afgørelse om godkendelse af midlertidig bortfald af frakoblingsbetaling for visse kundegrupper

Forsyningstilsynet modtog den 21. december 2021 metodeanmeldelse fra Evida vedrørende midlertidig bortfald af frakoblingsbetaling for bestemte kundegrupper, jf. § 40, stk. 1, i naturgasforsyningsloven. Gebyrfritagelsesordningen er en del af den politiske aftale ”Opfølgende aftale ifm. Klimaftale for energi og industri mv.”, der blev indgået den 30. oktober 2020.

Forsyningstilsynet godkender Evidas anmeldte metode for midlertidig bortfald af frakoblingsbetaling (gebyr) for visse kundegrupper. Forsyningstilsynet godkender endvidere Evidas anmeldte ændringer til proceduren for opsigelse af aftaleforhold med Evida og anmodning om frakobling med statslig refusion.