Faktureringsregler på naturgasområdet

Energitilsynet skal sikre gennemsigtighed om priser, mv. på naturgasområdet og har sendt udkast til bekendtgørelse i høring

Energitilsynet skal sikre gennemsigtighed om priser, mv. på naturgasområdet. Tilsynet har derfor fastsat regler om fakturering og specificering af omkostninger. Sekretariatet udarbejdede i dialog med branche, forbrugerrepræsentanter og relevante myndigheder et udkast til bekendtgørelse, som blev sendt i officiel høring.

Energitilsynet godkendte på mødet indholdet af udkastet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018