Fastsættelse af effektiviseringskrav for naturgasdistributionsselskaber

Et effektiviseringskrav, som pålægges naturgasdistributionsselskabernes omkostningsrammer, er et vigtigt element i selskabernes indtægtsrammer

Effektiviseringskravet pålægges både driftsomkostninger og afskrivninger.

Energitilsynet udmelder årlige effektiviseringskrav for 2006-09 for hhv. DONG Distribution A/S på 1,5 %, HNG/MN I/S på 1,5 %, og Naturgas Fyn A/S på 2,5 % af deres respektive omkostningsrammer.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018