Fastsættelse af forrentning for forsyningspligtigt naturgasselskab

Energitilsynet præsenterer en metode til fastsættelse af en rimelig forrentningssats for indskudskapitalen for de forsyningspligtige naturgasselskaber

Energitilsynet præsenterer i dette notat en metode til fastsættelse af en rimelig forrentningssats for indskudskapitalen for de forsyningspligtige naturgasselskaber. Den primære fordel ved metoden er en ex ante udmeldelse af forrentningssatsen som selskaberne kan budgettere med det pågældende år.

Energitilsynet godkender metoden.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018