Forhøjelse af åbningsbalancerne i de regionale naturgas-forsyningsselskaber

Energitilsynet har ved afgørelse af 29. august 2005 korrigeret åbningsbalancerne i de regionale naturgasdistributionsselskaber

I fortsættelse af Energiklagenævnets afgørelser vedrørende forrentning af indskudskapital i de regionale naturgasdistributionsselskaber (se Energiklagenævnets afgørelser af 7. januar 2008, Forrentning af indskudskapital og af 11. marts 2008, Forrentning af indskudskapital fra 1. juli 2000) skal der ske en forhøjelse af de åbningsbalancer, som Energitilsynet godkendte ved afgørelse af 29.august 2005, Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaber - godkendelse af regulatoriske åbningsbalancer pr. 1. januar 2005, godkendelse af omkostningsrammer og godkendelse af 1:1 omkostninger for 2005. 

Sekretariatet har derfor korrigeret åbningsbalancerne, således at der er sket forrentning af indskudskapitalen, hvorved egenkapitalen i de tre selskaber er blevet forhøjet i forhold til afgørelsen af 29. august 2005. 

Nedenfor er gengivet både beløbene fra den oprindelige afgørelse og beløbene fra den nye afgørelse for de tre regionale naturgasdistributionsselskaber 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018