Forlængelse af Energinet.dk’s pilotperiode for differentierede entry/exit tariffer

Energinet.dk har anmodet om at få forlænget tarifmetoden ”differentierede entry/exit tariffer” (transmissionstariffer) med yderligere et gasår. Energitilsynet godkender forlængelsen midlertidigt

Energinet.dk har anmodet om at få forlænget Energinet.dk’s tarifmetode ”differentierede entry/exit tariffer” (transmissionstariffer) med yderligere et gasår. Forlængelsen vil forbedre muligheden for at få flere og bedre data for den faktiske anvendelse af kompressoren og for dels at foretage en grundigere analyse af de forskellige muligheder kompressoren giver for at optimere driften af det samlede system og til dels bedre at kunne vurdere, hvilken gavn de forskellige typer af aktører får af et samlet mere robust system, fx i forhold til forsyningssikkerhed og fleksibilitet. Sekretariatet godkender derfor forlængelsen af Energinet.dk’s tarifmetode i en tidsbegrænset periode indtil 1. oktober 2016.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018