Forrentning af indskudskapital i Naturgas Fyn

Naturgas Fyn: Forrentning af indskudskapital indtil 30. juni 2000 (ny afgørelse efter hjemvisning fra Energiklagenævnet d. 21. oktober 2004)

I den foreliggende sag har NGFs datterselskab Gazelle A/S indgået en aktiekøbsaftale med Statoil Danmark A/S. Energitilsynet (ET) valgte at få sagen nærmere belyst ved en juridisk vurdering, da NGF manglede en godkendelse fra hhv. Gas- og Varmeprisudvalg. ET konstaterer, at NGF ikke har dokumenteret, at selskabet har opnået ET’s tiltræden til at kunne indregne forrentning af indskudskapital i priserne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018