Forrentningssatser og udmelding af indtægtsrammer for 2005

Indtægtsrammeregulering: Fastsættelsen af forrentningssatser for 2005 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005

Energitilsynet skal fastsætte rentesatser for forrentning af fremmed- og egenkapital. Gasdistributionsselskaberne har en betydelig gældspost på i alt ca. 10 mia. kr. og en relativ lille egenkapital. De fastsatte rentesatser vil have stor betydning for indtægtsrammens størrelse, når den samlede gælds størrelse tages i betragtning. Rentesatserne fastsættes som en risikofri rente og et risikotillæg.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018