Forsyningstilsynet godkender fjernelse af price caps i Energinets markedsbaserede balancemodel for gas

Forsyningstilsynet har godkendt fire ændringer i Energinets markedsbaserede balancemodel. Formålet er at skærpe de incitamenter i balancemodellen, der skal bidrage til, at transportkunderne effektivt balancerer det danske transmissionssystem

Forsyningstilsynet har godkendt fire ændringer i Energinets markedsbaserede balancemodel. Et bærende princip i balancemodellen er, at det er markedet, dvs. transportkunderne, der skal balancere transmissionssystemet. Systemet er i balance når den gas, der føres ind i transmissionssystemet i løbet af et døgn, svarer til den mængde gas, der trækkes ud af transmissionssystemet i samme døgn. Formålet med ændringerne er at skærpe de incitamenter i balancemodellen, der skal bidrage til, at transportkunderne effektivt balancerer det danske transmissionssystem, både i normal drift som i krisedrift, fx under en Emergency-situation, hvor der er mangel på gas.

Forsyningstilsynet har godkendt at fjerne modellens to price caps. Det gælder det såkaldte loft/bund på Energinets marginale købs- og salgspriser og grænsen på plus/minus 10 pct. af, hvad den neutrale gaspris kan afvige fra day-ahead prisen. Disse price caps har været en fordel for balancemodellen i en opstartsperiode. Det er afgørende for at sikre en effektiv balancering af transmissionssystemet, at markedet gives de rigtige prissignaler og at ubalancegebyrerne i Energinets balancemodel afspejler den reelle markeds- og forsyningssituation i gasdøgnet. De indbyggede price caps har op til Early Warning 2018 vist sig som en barriere for dette.

Forsyningstilsynet har også godkendt at justere small adjustment step 2, så den mere dynamisk afspejler, at transportkundernes alternativomkostninger ved at balancere varierer. Small adjustment step 2 skal anspore transportkunderne til at balancere effektivt om aftenen og natten.

Endelig er beregningsmetoden for ubalancegebyret under Emergency blevet ændret, for bedre at kunne anspore transportkunderne til at tage et større ansvar for egne gasporteføljer. Såfremt Energinet må erklære Emergency kan det gå hårdt ud over industrien, både i Danmark og Sverige. Derfor er det vigtigt, at markedets aktører får incitamenter til at tage et større medansvar for at sikre tilstrækkelige gasmængder til forbrugerne på både kort og længere sigt, dvs. hele sæsonen.