Forsyningstilsynets godkendelse af Energinets prissætning af afbrydelig kapacitet på Ellund Entry

Energinet (GAS TSO) vil fra 1. oktober 2019 gøre det muligt at tilbyde transportkunderne afbrydelig day ahead kapacitet og afbrydelig within-day kapacitet på Ellund Entry i de perioder, hvor al uafbrydelig kapacitet måtte være udsolgt

Formålet med produktet afbrydelig kapacitet på Ellund Entry er at sikre, at transportkunderne i alle situationer har mulighed for at få det optimale gasflow transporteret gennem Ellund Entry. Dette er særligt vigtigt under Tyra-nedlukningen, hvor det danske og svenske marked får størstedelen af gassen fra dette entry punkt.

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Energinets prissætning af såvel afbrydelige day ahead kapacitet og afbrydelig within-day kapacitet på Ellund Entry kan godkendes.