Gasgruppens klage over tarifferne for distribution af naturgas

Energi Viborg har på vegne af Gasgruppen klaget over distributionstariffer for naturgas hos HNG/Midt-Nord. Energitilsynet vurderer, at distributionstarifferne er i overensstemmelse med lovgivningen 

Gasgruppen fandt, at distributionstariffer for naturgas hos HNG/Midt-Nord ikke levede op til naturgasforsyningslovens (NGFL) krav om at reflektere de omkostninger, som de forskellige forbrugergrupper giver anledning til.

Energitilsynet vurderer i afgørelsen, at prisfastsættelsen er i overensstemmelse med NGFL, idet tarifferne er rimelige objektive og ikke-diskriminerende.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018