Gastra har rimelige betingelser for balancebetaling

Energitilsynet finder ikke Gastra A/S´s betingelser for balancebetaling for urimelige

Jf. Regler for Gastransport skal der være balance i mængden af naturgas, som kommer ind og ud af transmissionssystemet. Et tolerancebånd er fastsat inden for hvilket transportkundens indleverede og udtagne mængder af gas må være i ubalance. Overskrides dette tolerancebånd skal transportkunden betale en balancebetaling. Energitilsynet finder ikke Gastra A/S´s betingelser for balancebetaling for urimelige.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018