Gastras priser for adgang til transmissionsnettet

Gastras priser for adgang til transmissionsnettet blev fundet urimelige af Energitilsynet i 2002

Gastras priser for adgang til transmissionsnettet blev fundet urimelige af Energitilsynet i 2002. Priserne skal fastsættes i forhold til omkostningerne og en rimelig forrentning af den investerede kapital. Afgørelsen blev anket og Energiklagenævnet fandt ikke Gastras priser for urimelige. Energitilsynet finder, at Gastras priser for anvendelse af transmissionsnettet fra 2001-2004 ikke har været urimelige.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018