Gazelle klager over stigning i transmissionstariffer

Energitilsynet fandt det korte tidsinterval og korte varsel for tarifændringen for uhensigtsmæssigt, mens selve tarifændringen fandtes rimelig, da der forelå dokumentation

Gazelle har klaget over stigningen i transmissionstarifferne, som er resultatet af Gastras nye fleksible entry-exit transportmodel. Gazelle klager bl.a. over, at tidsintervallet og varslet har været for korte. Energitilsynets sekretariat fandt det korte tidsinterval og korte varsel for tarifændringen for uhensigtsmæssigt, mens selve tarifændringen fandtes rimelig, da der forelå dokumentation herfor.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018