Godkendelse af åbningsbalancer i forsyningspligtige gasselskaber

Godkendelse af åbningsbalancer i forsyningspligtige naturgasselskaber pr. 1. januar 2003

Med tildelingen af bevillinger har ministeren tilkendegivet, at de tre forsyningspligtige naturgasselskaber besidder det fornødne økonomiske grundlag for at varetage forsyningspligten. Energitilsynets godkendelse består derfor i at vurdere, om fordelingen af aktiver og passiver er i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens regler.

De tre selskabers åbningsbalancer godkendes.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018