Godkendelse af ændrede metoder til tarifering for gastransmission

Energitilsynet har godkendt to nye tariferingsmetoder for Energinet.dk’s transmissionssystem for naturgas

Ændret vægtning af kapacitets- og volumenbetaling i tariferingen, så tarifstrukturen afspejler de faktiske omkostninger samt princip for indregning af Energinet.dk´s nye aktiver (rørdublering og kompressorstation) i omkostningsbasen. (differentiering af entry/exit kapacitetstariffer).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018