Godkendelse af ændring af Energinet.dk's kommercielle afbrydelighedskoncept

Energitilsynet har metodegodkendt en justering af Energinet.dk’s kommercielle afbrydelighedskoncept

Sekretariatet for Energitilsynet har metodegodkendt en justering af Energinet.dk’s kommercielle afbrydelighedskoncept. Afbrydelighedskonceptet er en del af Energinet.dk’s forsyningssikkerhedsmodel, hvor Energinet.dk køber retten til at afbryde en stor kommerciel gaskundes gasforsyning under særlige omstændigheder. Ændringen skyldes, at det tyske transmissionssystem ved Ellund udvides fra 1. januar 2016. Den tyske systemudvidelse betyder, at Energinet.dk fremadrettet ikke har samme behov for kommercielt afbrydelige forbrugere. Sekretariatet har godkendt, at kriteriet for deltagelse ændres til at kun kommercielt afbrydelige forbrugere øst for kompressorstationen i Egtved kan deltage i konceptet, og at Hyper72 produktet udgår af konceptet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018